Utdelningar 2021

Även 2021 blev ett år med restriktioner och begränsningar. Trots pandemi och extra försiktighet lyckades vi dela ut 

1 316 901.- år 2021.

Församlingarna har återkommande projekt år efter år. Se tidigare år för att läsa om församlingarnas olika projekt. Alternativt besök respektive församlings hemsida.