Parkering

Du får parkera längs Grindtorpsvägens ytterkurva samt på besöksparkeringarna. Observera att du måste trycka fram en biljett ur den röda automaten om du står på en besöksparkering.
Det är förbjudet att parkera på planen utanför butiken, längs häckar och förhyrda platser.
Vid lastning av tunga eller skrymmande varor kan du tillfälligt ställa dig nära entrén.