Parkering

Du får parkera längs Grindtorpsvägens ytterkurva samt på besöksparkeringarna. Observera att du måste trycka fram en biljett ur den röda automaten om du står på en besöksparkering. NYTT 2024: Du kan också sedan årsskiftet parkera på parkeringen märkt med ett rött kryss på kartan. Där kan du parkera i 4 timmar.
Det är förbjudet att parkera på planen utanför butiken, längs häckar och förhyrda platser.
Vid lastning av tunga eller skrymmande varor kan du tillfälligt ställa dig nära entrén.