Stående projekt varje år

Varje år delas följande ut:
100 000 kronor till Föreningen Livskraft som stöder fd. interner
60 000 kronor till Oasen, hjälp till missbrukare i Täby
5 000 kronor till två fadderbarn