Personalens fond 2018

5 000 kronor till Diakonias verksamhet för traumatiserade barn i flyktingläger i Bangladesh
5 000 kronor till Mission Possibles arbete för gatubarn i den Rysska staden Asbest
5 200 kronor till Sisters international
5 000 kronor till EFI Fadder i Rumänien
5 000 kronor till Stiftelsen Lwala barnhem, skolfond
5 000 kronor till Oxfam