Lämnade bidrag 2020

Under 2020 stängde vi butiken från 19 mars fram till augusti på grund av coronapandemin. Detta medför att överskottet 2020 blir betydligt lägre än tidigare år. Under våren 2021 kommer överskottet för 2020 redovisas här på hemsidan.