Lämnade bidrag 2020

Under 2020 stängde vi butiken från 19 mars fram till augusti på grund av coronapandemin. Detta medför att överskottet 2020 blir betydligt lägre än tidigare år. Vi är tacksamma att det ändå blev ett överskott på 556 000 kronor. Församlingarna har många återkommande projekt, som redovisas nedan:

Täby församlings projekt 2020


Mentormammor, Sydafrika, Etiopien, Swaziland - projekt initierat av den svenska läkaren Ingrid le Roux

Kamp för fred, överlevnad och rättigheter, Colombia

Livsviktig vård för Palestinier - Augusta Victoria sjukhuset, mobila sjukvårdsteam på Västbanken.

Rädda skogen för livets skull, Etiopien - Trädplantering, hållbart och ekologiskt skogsbruk samt skydda naturskogar.

Stöd varje flickas rätt till sin egen kropp, Tanzania - Projekt i Serengeti, Rorja och Singida som går ut på att informera och stärka lärare, byledare, föräldrar och barn att säga nej till könsstympning.Grindtorpskyrkans projekt 2020


Nuuru i Kenya - center där gatubarn, föräldralösa barn och barn som av olika anledningar inte har möjlighet att gå i skolan kan få bo och få ekonomisk sponsring till skolavgifter och skoluniformer.

Mission possible - Arbete i Ryssland, Ukraina och bulgarien med behövande barn genom att främja vård, uppfostran och utbildning. I projektet ingår gatupatruller, barnhem och drogrehabilitering. De medel som förmedlas genom Grindtorpskyrkan går till ett rehabiliteringsarbeta för kvinnor med barn, beläget i staden Asbest i Ryssland.

Barnbyn Vida Nueva Bolivia. "Nytt liv" är belägen i staden Quillacollo. I barnbyn finns cirka 55 barn från 2-19 år. Barnbyn är en plats för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Vissa föräldrar har inte råd att ha sina barn hemma och andra barn är föräldralösa.

Flyktinghjälp Thessaloniki GreklandEnebykyrkans projekt 2020


Skolutbildning Indien - Hindustani Covenant Churh Education Fund
Skolutbildning Ecuador - Telmo Marquina i Guayaquil
Skolutbildning SIRA i Jeriko och Betlehem

Kyrkornas Värdsråds Hiv/Aidsarbete i Afrika

Hälso -sjukvårdsarbete i Indien där Hindustani Covenant Church driver två sjukhus i Nannaj och Auredn.


Vår Frus Katolska församlings projekt 2020


Hjälp för självsysselsättning Michaelpatty, Indien

Inköp av möbler till grundskola, St Mary´s primary school, Chinglepet, Indien

Inredning och specialutrustning för en skola för förståndshandikappade barn i Wegrów, Polen

Vård och utbildningsanläggning för en specialskola för behövande barn och ungdommar Wychowawczej w Klan, Polen