Katastroffondens utdelningar 2018

50 000 kronor till Rädda Barnens arbete för att hjälpa svältdrabbade i Jemen
25 000 kronor till PMU:s arbete i Mauretanien med inriktning på hjälp till kvinnor & utbildning
25 000 kronor till Läkarmissionens insats för att hjälpa Syriska flyktingar i Libanon