Tack för att du vill skänka varor till oss! Din gåva gör skillnad

Vi tar emot varor som är hela, rena och säljbara. Varorna som du lämnar till oss säljs i butiken. Allt ekonomiskt överskott skänks till hjälpverksamhet.

Inlämningen är öppen vardagar 08-16.30, med undantag för onsdagar då vi inte kan ta emot varor efter 14.00, då vi behöver tiden mellan 14-17 för att iordningställa butiken inför försäljningen.
Se öppettider/ avvikande öppettider då inlämningen är stängd.

Vill du lämna möbler till oss så ring eller mejla, detta då vi har en begränsad yta för att placera möbler. Vi hämtar möbler som vi bedömer som säljbara. Ring eller mejla om du vill att vi hämtar. Normalt behöver vi en veckas framförhållning, då det är många som vill att vi hämtar och vi blir snabbt fullbokade.