Hjärtstartare

I butiken finns en hjärtstartare. Den är placerad i rummet bakom disken i entrén som vi kallar "Green room" (väggarna i rummet är gröna). Öppnar man dörren så ser man hjärtstartaren rakt fram på väggen. Rummet är låst då butiken är öppen för försäljning, men en person med nyckel finns alltid vid entrédisken. Under inlämningstid är dörren till "Green room" öppen.

Utbildning

Utvalda personer som är här regelbundet har genomgått utbildning i Hjärt & lungräddning.