Öppet för inlämning:

Vardagar 08-16.30
Undantaget onsdagar då vi inte tar emot varor efter 14.00, detta eftersom vi öppnar för försäljning 17.00 och behöver tid för att iordningställa butiken

Öppet för försäljning:

Onsdagar 17-19
Lördagar 10-14

Sista försäljningsdagen för året  2019-12-14
Sista inlämningsdagen för året  2019-12-16

Första försäljningsdagen efter juluppehållet  2020-01-11
Första inlämningsdagen efter juluppehållet  2020-01-07