Stängt pga. det rådande läget med spridning av Coronavirus

Beslutet grundar sig på bl.a. följande:
Då merparten av våra volontärer är över 70 år och rekommenderas att stanna hemma.
Vi har kö vid öppning då många står tätt.
Vi har många kunder samtidigt på begränsad yta och trångt inne på avdelningarna vid köbildning.
Det är inte lämpligt att servera livsmedel som inte är förpackat.
Vi vill behandla alla lika, alla skall ha samma möjlighet att besöka oss.
Det är självklart fler parametrar som ligger till grund för detta beslut.
Beslutet är taget av Styrelseordförande, Vice styrelseordförande, Kassör och Föreståndaren.
Här på hemsidan kommer vi lämna information när det blir dags att öppna igen.
Vi tackar för din förståelse!